Vulcanus

Taubåtkompani

Vulcanus ligger ved Holbergkaien

Vulcanus har fast plass ytterst på Holbergkaien i Bergen sentrum. Den er lett å finne. Du ser den fra Bryggen-seiden. Ellers følger du C. Sundts gate utover til du kommer til første større kai. Der ligger den ytterst. Hvis den ikke er ute og skifter vann på propellen.

Velkommen ombord tirsdagskvelder fra kl. 18.00.

Bli medlem eller sponsor?

Medlemsskap i Vulcanus Taubåtforening er åpent for alle som ønsker å bidra til at Vulcanus bevares for ettertiden som et levende kulturminne. Det forplikter ikke å være medlem. De som ønsker å være med på dugnadsarbeidet med båten, kan gjøre det. Dette dreier seg om alt fra praktisk arbeid som maling, reparasjoner, drift av maskinen og annet teknisk utstyr, men også som mannskap, maskinist, eller skipper om du har nødvendige sertifikater.

Men andre som bare vil hygge seg ombord, og delta i det sosiale miljøet, er selvsagt også velkomne. Du er også velkommen om du bare vil støtte oss med medlemskontigent.

Kontakt oss på epost:

egil@kystkulturbergen.no

Oppgi navn, adresse og tlf., og om du bare ønsker medlemsskap, eller også vil være med å delta aktivt i arbeidet med å ta vare på båten.

Innbetal kontigent på kontonr: 3624 31 40263

Merk innbetalingen med navn og "medlemsskap Vulcanus". Skriv også epostadressen din. All informasjon fra laget skjer elektronisk.

 

Medlemskontigent:

Personlig medlem: kr. 350,-/år

Livsvarig medlem: kr. 3500,-

Berdiftsmedlemskap: kr. 3500,-/år

 

Du kan også ta kontakt med styemedlemmene direkte:

Egil Sunde, mob. 97169903
Bjørn Tefre, mob. 92869850
John Audun Hauge, mob. 90784038
Anders Haaland, mob. 97615005
Svein Andersen, mob. 41621693
Sverre Oddekalv, mob. 91128918

 

Vår postadresse er:

Vulcanus Taubåtkompani
c/o Sandviksboder Kystkultursenter
Sandviksboder 15-17
5035 Bergen