Vulcanus

Taubåtkompani

Slippsetting mars 2011

Vulcanus dras på plass over slippvognen.

Båten på plass, klar for slippen.

Det er overraskende lite groe på skroget. Spesielt på styrbord side, som til daglig ligger i skyggen inn mot kaien.

Skroget ble malt svart mens båten lå på vann, og det var vanskelig å få rengjort skikkelig i vannlinjen. Det blir det en råd med når båten står tørt.

Det karakteristiske dyseroret er synlig. Roret var en nyhet og nyvinning da Vulcanus ble sjøsatt første gang i 1959.

Dyseroret gjør Vulcanus svært manøvrerbar.

Dyseroret.

Dyseroret.

Dyseroret.

Dyseroret.

Det er dimensjoner over dyseroret. Her fjernes zink-anodene.

Høytrykkspyling av bunnen.

Høytrykkspyling av bunnen.

Høytrykkspyling av bunnen. Ikke mye groe, selv på solsiden av skroget.

John Audun Hauge betrakter rorkonstruksjonen. Litt skjellvekster på propellhodet, ellers ikke så ille.

Leif Egil Sandnes og Sverre Oddekalv skifter zink-ringen rundt propellakslingen.

Maskinsjef Sverre Oddekalv og skipper Svein Andersen i arbeid.

Skipper Svein Andersen fjerner bunnpluggen til den ene vanntanken akter.

Egil Sunde rengjør tankene akter. Ti-år med oppsamlet slam, betongrester og rust skal fjernes. 

Skipper Svein Andersen passer slamsugeren når aktertankene rengjøres.

Mutteren som holder lokket til babord kjettingkasse fast, må varmes for å løsne. Skipskontrollen skal ned og inspisere ankerkjettingen.

Nye zinkanoder sveises fast.

Atle Johnsen passer på at bunnen blir skikkelig dekket med bunnsmurning.

Svein Andersen tar et skippertak langs skutesiden.

Det er mange krinkler og kroker som skal bunnsmøres på roret. John Audun Hauge og Roar Mørseth i aksjon med kost og rull.

Geir de Lange bunnsmører.

Jan Helge Johannessen et ledig øyeblikk

Vulcanus ferdig bunnsmurt

Vulcanus ferdig bunnsmurt