Vulcanus

Taubåtkompani

Vulcanus Taubåtkompani

Laget "Vulcanus Taubåtkompani" ble stiftet 12. november 2009.

Formålet er: "Vern og drift av "Vulcanus", og å holde båten i klasse". 

Styret består av:

Leder: Egil Sunde
Nestleder: John Audun Hauge
Medlem: Sverre Magnus Oddekalv
Medlem: Leif-Egil Sandnes
Medlem: Jan Fredrik Olsen
Medlem: Jan-Arve Osnes
 

Bakgrunnen for opprettelsen av laget, var at Vulcanus holdt på å bli solgt ut av området. Vi tok derfor kontakt med rederiet Buksér og Berging som eide båten, for å beholde den i Bergen og regionen som veteranbåt. Rederiet viste stor velvilje til prosjektet. Kjøpekontrakt ble signert i begynnelsen av desember 2009.

I første omgang ønsker vernegruppen å sikre båten for regionen, og tilbakeføre den i størst mulig grad til original stand. Det inkluderte at den på nytt ble malt i sort, grått og hvitt, med de tre hvite stripene til Det Bergenske Dampskibsselskap i skorsteinen.

Vi mener at fjordabåtene på Vestlandet er vel ivaretatt gjennom de båtene som allerede er tatt vare på. Vi ønsker derfor å rette blikket mot havnens slitere og bruksbåter, da disse er sterkt forsømt i bevaringssammenheng. De var samtidig en vel så viktig del av havnebildet og fjordlandskapet som fjordabåtene.