Vulcanus

Taubåtkompani

Kort om Vulcanus

Slepebåten Vulcanus var 50 år våren 2009. Den ble levert av Bolsønes vertf i Molde som bygg nr. 169 våren 1959. Motoren er fremdeles den opprinnelige Alpha type 498V0 på 960 hk v/310 o/m. Den er bygget i 1958 med nr. 8462, og levert av AS Sunde & Larsen Ingeniørfirma i Bergen.

"Vulcanus" har vært, og er, et kjært og sentralt innslag i bybildet, og er en siste representant for en båttype og tidsepoke som ligger kort tid tilbake i tid, men likevel er blitt historie. "Vulcanus" hører imidlertid ikke bare hjemme i havnebildet i Bergen. Den er en velkjent båt langs hele kysten, og har deltatt i utallige slep og andre oppdrag og redningsaksjoner i regionen. 

”Vulcanus” ble i 2009 for liten for eierne Buksér og Berging. Båten ble da solgt til Vulcanus Taubåtkompani.

"Vulcanus" har 50 års tjeneste i Bergen havn, og på Vestlandet. Frem til 1986 for byens tidligere desidert største rederi, Det Bergenske Dampskibsselskap. Slepebåten er tegnet av Per Grieg sr. Det som Bergens Tidende den 6. mai i år omtalte som en ”ungdoms-synd fra Per Grieg da han som ung skipsingeniør fra NTH jobbet i Bergenske, før han overtok ledelsen i Grieg Gruppen i Bergen”

Vi ser derfor også på ”Vulcanus” som et symbol på Grieg-familiens sentrale og langvarige plass i det maritime miljø.

”Vulcanus” har i tillegg spesielle estetiske kvaliteter med sine vakre klassiske linjer, der funksjon og estetikk smelter sammen, samt det nær uberørte eksteriøret.

Båten var ved overtakelsen i nær original, og svært god stand:

  • Båten var klasset og bruksklar.
  • Maskinen var den opprinnelige Alpha-motoren, og i topp stand.
  • Maskinrommet var pertentlig stelt og i original stand, nesten ned til den minste bryter. Bare mindre tilpasninger har vært gjort.
  • Lugarer, bysse, messe, styrhus, møbler osv. er usedvanlig autentisk bevart. Nyere instrumenter vises i beskjeden grad.
  • Utvendig er båten også godt holdt.
  • Skroget er tykkelsesmålt, og holder rikelig tykkelse.
  • Det eneste som umiddelbart måtte utbedres, var et lekk tak over styrehuset.

Det er nesten unikt å komme over en så gammel bruksbåt, som samtidig er i så god stand at den ikke må gjennom omfattende og kostnadskrevende restaurering for å bli bevart. Hvis "Vulcanus" skulle forsvinne fra Bergen og Vestlandet, er vi redd for at det bare er et tidsspørsmål før den bygges om og endres, for bare å bli et historisk minne om vår nære maritime historie.

De utvendige og innvendige endringene som var gjort på båten var små, og reversible.


I 1995 slet en platform seg i uvær og drev rett i Puddefjordbroen. "Vulcanus" var med på å trekke platformen bort. Legg merke til at den også har tau i baugen. En annen taubåt trekker i dette tauet. Foto: John Audun Hauge.